dot

rozhlas.sk

rozhlas.sk
Dnes je 26. 06. 2017

vyhľadávanie:

Literárno-dramatické centrum

Literárno-dramatické centrum pripravuje slovesné relácie pre okruhy Rádio Slovensko, Rádio Devín a Rádio Regina.

poverený riadením centra: Karol Horváth

Centrum pozostáva z tímov: Tím literárnych redaktorov, Tím dramaturgie seriálov a zábavy, Tím dramaturgie, Tím režisérov a produkcie.

Tím literárnych redaktorov

Literárno-dramatické centrum - literáti a fíčre

Vzniklo 1. 8. 2006. Má ambíciu osloviť tú časť poslucháčov, ktorí vedia, že nielen chlebom je človek živý... a živú vodu nachádzajú napríklad aj v literatúre. Z osvedčených relácií sa zachovalo napríklad Čítanie na pokračovanie, Fíčre a pribudol cyklus venovaný detektívnemu žánru Zimomriavky na piatok. Poslucháči, ktorí sa zaujímajú o knižné novinky, od januára t.r. určite privítali nedeľňajšiu Literárnu revue s Dadom Nagyom. Literatúru ponúka aj regionálne vysielanie.

V pondelok je to Čitáreň - priestor pre všetko zaujímavé, čo ponúka domáca i zahraničná literatúra. Vo štvrtok sa z Poetissima potešia tí, čo radi čítajú "krátke riadky".

V piatok chceme naladiť poslucháčov trochu úsmevne - Hrianky - pobavia, rozveselia, poučia. A v nedeľu sme rezervovali priestor pre klasiku - Čierne na bielom.

Redaktori:

Jana Hevešiová - Kedysi dávno, v minulom storočí, ba až tisícročí, nastúpila do ešte Československého rozhlasu. Celé roky mala ambíciu sledovať všetko zaujímavé najmä v súčasnej slovenskej literatúre, uloviť tých, ktorí sa mikrofónu vzpierali. Uloviť zlatú rybku aspoň párkrát sa ešte chystá aj teraz. Verí, že ešte sú a že jej neuniknú... Bude sa usilovať, aby to bolo počuť aj v éteri.

Tatiana Kusá - (FF UK Bratislava, slovenčina-latinčina) Začínala vysielaním pre deti Rádio 13, pokračovala Večernou revue pre mladých, štvrťhodinkou Autor na dnes približovala starú literatúru budúcim maturantom. V magazíne o dejinách Historia magistra vitae sa spolu s historikmi zamýšľala nad pravdivosťou tejto Ciceronovej vety. Moderovala kontaktné relácie Dobrý deň, Slovensko, Popoludňajšie ladenie a Soirée. Je autorkou rozhlasových, televíznych a divadelných hier. V súčasnosti sa sústreďuje na fíčer.

Daniela Kapitáňová - (DAMU v Prahe - divadelná réžia). Pracovala v divadle, neskôr v slobodnom povolaní. Od r. 2000 sa venuje próze a publicistike. Jej diela boli preložené do viacerých jazykov.

Oleg Pastier - Vydal niekoľko básnických zbierok a v písaných médiách (Fragment, Romboid, Kultúrny život, Mosty atď.) sa venoval a venuje rozsiahlejším tematicky kultúre zameraným rozhovorom. Knižne vydal "životopisný" rozhovor s básnikom, prekladateľom a scenáristom Albertom Marenčinom. V roku 2007 by mala vyjsť aj kniha rozhovorov "Životné dielo - charakter" (Štrpka, Mitana, Kadlečík, Hrúz, atď.) a rozsiahla "textová koláž" (v spolupráci s M. Kubicom) "Zlatá krv", ktorá mapuje súčasnú literárnu generáciu v období "normalizácie". Činný je aj ako novinár (pravidelné fejtóny v denníku Hospodárske noviny).

Ľubica Holická - Vykonáva všetky programovo-prevádzkové, administratívne a organizačné práce spojené so zabezpečovaním plánovania, prípravy, realizácie a vysielania literárneho programu.

Zuzana Belková

Tím dramaturgie seriálov a zábavy

Dominantnou činnosťou teamu je pripravovať každý týždeň do vysielania jednu premiérovú časť rodinného rozhlasového seriálu Králikovci (ročne 44 premiér). Interná dramaturgička odborne zastrešuje všetky premiéry seriálu Slovenské rody.

Typy relácií: v nedeľu sa vysiela premiéra seriálu Králikovci súčasne na okruhoch Rádio Slovensko a Rádio Regina.

Všetky zábavné relácie má na starosti dramaturgička zábavných relácií Viera Benediková. Externistka Tamara Chlebová pre naše centrum pripravuje verejnú nahrávku Echorádio.

Feriancová Vanda - (FAMU v Prahe) dramaturgička Slovenského rozhlasu od roku 1989. Jej rukami, očami a hlavou prešlo 130 textov pôvodných slovenských rozhlasových hier, prekladových hier, dramatizácií a adaptácií. Od apríla 2007 dramaturgička seriálov. Píše poviedky, divadelné a rozhlasové hry, prekladá z angličtiny.

Eva Dózová - (produkčná) vykonáva organizačné práce spojené predovšetkým so zabezpečovaním plánovania, prípravy a realizácie verejných nahrávok

Viera Benediková - (FF UK - odbor teória kultúry) V Slovenskom rozhlase pracuje od roku 1993 ako redaktorka, neskôr dramaturgička v Redakcii zábavných žánrov. Podieľala sa na príprave viacerých cyklov nedeľných zábavníkov (napr. Trenažér, Ha-Ha-Há-danky, Cirkus ľudský a iné). Pripravila cyklus11 relácií s názvom Pozor! Na všetko sa pamätáme!, kde vystupovala ako hostiteľka dvojice Milan Lasica a Július Satinský. Redaktorsky pripravovala cyklus zábavných relácií Mariána Grebáča Kýchanie mozgu a spoluúčinkovala v cykloch Ďaleko je blízko a Trojkolka. Spolupodieľa sa na príprave silvestrovských programov. Do Silvestra 2006 dramaturgicky pripravila rozhlasovú adaptáciu hry Jakuba Nvotu a Kamila Žišku Piano Revue, ktorá bola nominovaná na Kremnické gagy 2007 a autorsky pásmo o Kataríne Kolníkovej. V súčasnosti sa podieľa na príprave nedeľného zábavníka PODVOD (s Milanom Markovičom a Honzom Nedvědom) a sobotného zábavníka Špáradlo.

Tím dramaturgie

Pripravuje do vysielania umelecké dramatické rozhlasové žánre - monologické rozprávky, rozhlasové rozprávkové hry, rozhlasové hry pre deti, mládež i dospelých. Spolu s prezentáciou pôvodnej slovenskej rozhlasovej dramatickej tvorby ponúka svojim poslucháčom i dramatizácie domácich i zahraničných literárnych diel a preklady svetovej rozhlasovej dramatiky.

Beata Panáková - V Slovenskom rozhlase pracuje od roku 1983. Je dramaturgičkou relácie "Dobrú noc, deti". Venuje sa aj vlastnej autorskej tvorbe, predovšetkým pre deti a mládež. Prekladá z francúzštiny. Má rada rozprávky a všetkých, ktorí ich vedia vymýšľať a počúvať.

Zuzana Grečnárová - (DF VŠMU - filmová veda) Pracuje ako dramaturgička rozprávkových hier v Literárno-dramatickom centre Slovenského rozhlasu. 13 pracovných rokov strávila v dramaturgii Literárno-dramatickej redakcie Slovenskej televízie a dva roky v Slovenskom rozhlase ako redaktorka v Odbornej redakcii umelecko-dokumentárnej publicistiky. Okrem špecializácie na rozprávkové príbehy sa venuje i tvorbe pre staršiu mládež.

Alenka Rumanovská - Vykonáva všetky programovo-prevádzkové, administratívne a organizačné práce spojené so zabezpečovaním plánovania, prípravy, realizácie a vysielania.

Martina Vannayová

Ján Šimko - externý šéfdramaturg

Tím režisérov a produkcie

Róbert Horňák - (VŠMU - divadelná a rozhlasová réžia) Po ukončení školy hosťoval v divadlách v Martine a Zvolene, neskôr pôsobil ako interný režisér v Spišskej Novej Vsi. Popri práci v divadle učil na ZUŠ v Stupave. Od roku 1996 je v Slovenskom rozhlase zamestnaný ako režisér slovesno-umeleckej realizácie. Jeho rozhlasové réžie boli viackrát ocenené na domácich a zahraničných festivaloch (Prix Italia, Zázračný oriešok, Prix Ex Equo, Rozhlasová žatva, Festival pôvodnej rozhlasovej hry). Okrem réžie sa venuje komponovaniu scénickej a rockovej hudby.

Táňa Tadlánková - (VŠMU v Bratislave - divadelná réžia) V Slovenskom rozhlase patrí medzi výrazné režisérske osobnosti. Niekoľkokrát získala 1. cenu v Žatve mladých rozhlasových tvorcov. Pracovala ako pedagóg Detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Detskí interpreti pod jej režijným vedením niekoľkokrát získali cenu na Festivale v Piešťanoch. Niekoľkokrát získala na festivaloch pôvodnej slovenskej rozhlasovej hry ceny za réžiu. V roku 1988 získala na Festivale humoru a satiry v Bardejove Cenu za réžiu i Hlavnú cenu. Režírovala aj v zahraničných rozhlasoch, televízii a v divadle.

Martin Hvišč - (VŠMU v Bratislave) V apríli 2005 začal pracovať v Literárnej redakcii Slovenského rozhlasu. Od apríla 2007 je režisérom Literárno-dramatického centra Slovenského rozhlasu.

Silvia Matovská - Od roku 1976 kedy nastúpila do Slovenského rozhlasu, je zodpovedná za centrálne plánovanie slovesno-umeleckej výroby pre všetky centrá a okruhy. Koordinuje prácu interných a externých spolupracovníkov (herci, režiséri).

Ladislav Kerata -

Milena Lukáčová -

Tím režisérov a produkcie externe spolupracuje s mnohými režisérmi: Viktor Lukáč, Martin Kákoš, Štefan Korenči, Viera Weidlerová, Gejza Dezorz, Ivan Predmerský, Sveťo Sprušanský, Peter Palik, Pavel Gejdoš, Vladimír Rusko, Ria Paldiová.

Tím v Banskej Bystrici - Literárno-dramatické centrum

Spája ho všestrannosť, tímový duch a zmysel pre zdravú regionalitu. V súčasnosti pripravuje umelecké, umelecko - dokumentárne programy a publicistické príspevky do vysielania na troch okruhoch - Rádio Slovensko (literárne pásma, fíčre, Čítanie na pokračovanie, zábavník Stredoslováci), Rádio Devín (eseje, miniromány, verše, poviedky a podobne) a Rádio Regina (dramatizované poviedky, literárne opusy, literárno - dokumentárne Čriepky a poetické pásma). Pracuje so širokým autorským zázemím a snaží sa nadviazať na tradíciu, založenú Zahradníkom, Kováčom, Čobejom, Bosíkom, Hrúzom, Šmihlom, Hyžom či Ilavskou a popri tom všetkom hľadať aj nové tváre.

Egon Tomajko - (FF UPJŠ Prešov) Má za sebou televíznu i rozhlasovú skúsenosť. Koordinuje snahy tímu o poctivú rozhlasovú robotu, snaží sa hľadať nové dramaturgické možnosti a zachovať si nadhľad pri presile zápalu i rozhovoroch o nápadoch a ich realizácii. V jeho "rukách" je zábavník Stredoslováci i banskobystrický Sobotník, blízko má k poézii, nevyhýba sa ani iným žánrom, vrátane publicistických.

Redaktori:

Ján Zaťko - teamleader - (Pdf UMB Banská Bystrica) Od spravodajských a publicistických začiatkov sa nie náhodou dostal k umelecko - dokumentárnym pásmam a fíčrom. Má za sebou skúsenosť moderátora a cudzí mu nie je ani svet poézie a filmu. Do vysielacej štruktúry pripravuje literárne pásma, fíčre, ale aj miniromán, poviedky, poetické pásma a publicisticky mapuje kultúrne dianie.

Nata Hosťovecká - (Literárny inštitút M. Gorkého v Moskve) Autorsky činná ako redaktorka, autorka hier, pásiem, próz a kníh poézie. S rozhlasom spolupracovala roky, ale dostala sa doň cez písané médiá. Dnes má na starosti literárno - dokumentárne Čriepky, doma je v poézii a domácej próze, venuje sa dramaturgii rozhlasových hier.

Tím v Košiciach - Literárno-dramatické centrum

Sme veľmi pyšní, že práve my sme dedičmi jednej z najskvelejších tradícií rozhlasového vysielania na Slovensku. V Košiciach sú začiatky slovenskej rozhlasovej hry pre mládež i pre dospelých, v košickej odbočke Radiojournalu v roku 1929 vznikla prvá rozhlasová dramatická družina vo vtedajšom Československu, v rokoch 1930 až 1935 sa troma desiatkami relácií Antona Prídavku s báčikom Baďurom rodil slovenský rozhlasový seriál. Neskôr sa Maratón, zábavník vysielaný od roku 1966, stal reláciou, ktorá k rádiám pritiahla rekordný počet poslucháčov.

Súčasnosť - to je práca päťčlenného interného tímu - pre dve centrá (Literárno-dramatické centrum a Centrum publicistiky) - pre tri okruhy (Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio Devín) - na štyroch špecifických predmetoch činnosti (literárne relácie, rozhlasové hry, zábavníky, kultúrna publicistika, Čítania na pokračovanie. Vysielame i fíčre a rozhlasové hry. Na Rádiu Regina vysielame Živú vodu, Čitáreň, Hrianky, Poetissimo, Čierne na bielom, Bakalári - jediná literárno-dramatická relácia, ktorá vzniká na základe kontaktu poslucháčov a SRo. Zábavníky - Supershopa a Maratón. Na Rádiu Devín natrafíte na naše literárne relácie a kultúrnu publicistiku v Rannom ladení a v Popoludní na Devíne.

V Košiciach máme i ďalších externých spolupracovníkov, z nich spomeňme predovšetkým dramaturgičku Alžbetu Verešpejovú.

Mária Jarkovská - (FF UK v Bratislave - umenoveda, estetika) Od roku 1984 pracuje v košickom štúdiu SRo, kde začínala réžiou spravodajských, publicistických a hudobno-slovných relácií. Neskôr literárno-dramatické programy, poviedky, pásma, rozhlasové hry, ale jej meno sa spája i s Rozhlasovými bakalármi a zábavníkom Supershopa.

Peter Vilhan -(PF v Banskej Bystrici - slovenčina, francúzština) Ochotnícky divadelník a recitátor, víťaz Hviezdoslavovho Kubína, Akademického Prešova a Neumannových Poděbrad. V roku 1990 samostatný recitál v HA-divadle v Brne. Pracoval v Bábkovom divadle v Košiciach a v činohre DJGT vo Zvolene. Od roku 1992 režisér Slovenského rozhlasu v Košiciach. Programy, ktoré režíroval, získali viacero ocenení v Rozhlasových žatvách. Jeho práce reprezentovali Slovenský rozhlas na zahraničných festivaloch - Prix Europe a Prix Marulić.

Ján Petrík - Externý spolupracovník, jeho práca na košickom literárno-dramatickom vysielaní trvá od roku 1993. Je dlhoročným redaktorom zábavníka Supershopa a v súčasnosti sa venuje i Rozhlasovým bakalárom. Venoval sa osvetovej a záujmovo-umeleckej činnosti, je zapáleným aktivistom slovenských literárnych klubov a súťaží, tiež sám autor – predovšetkým poézie (Tri knihy nepokoja, 1992).

Renáta Miškovičová

Ivana Jachymová - (FF UPJŠ a PU v Prešov - slovenský jazyk a literatúra) Od roku 1991 pracuje v košickom štúdiu SRo ako literárna redaktorka. Okrem iného pripravovala a moderovala kultúrnu revue Domino, bola redaktorkou Svetovej prózy pre mládež na Rádiu Devín, redakčne pripravovala a moderovala Ranné a neskôr i Popoludňajšie ladenie z Košíc. Jej relácie boli úspešné v Rozhlasových žatvách, niektoré z nich prezentovala na rozhlasových festivaloch v Berlíne a na Hvare. V súčasnosti sa venuje najmä Čitárni, Hriankam a Čiernemu na bielom na Rádiu Regina, redakčne spolupracuje na Maratóne a je poverená odborným a metodickým vedením tímu. Počuť ju z kultúrnej publicistiky na Rádiu Devín a Rádiu Regina.

Práve vysielame

Rádio Slovensko

Rádio Regina BA

Rádio Regina BB

Rádio Regina KE

Rádio Devín

Rádio Patria

Media SRo
mamtalent.sk