dot

rozhlas.sk

rozhlas.sk
Dnes je 26. 06. 2017

vyhľadávanie:

Centrum hudby

pripravuje hudobné relácie rozličných žánrov pre štyri okruhy Slovenského rozhlasu. V pracovných dňoch vysielame na Rádiu Slovensko Espresso - magazín o zlatej ére slovenskej a českej populárnej hudby, reláciu Dnes večer... vždy s iným žánrom - folk, džez, rock, country... a známu Túto hudbu mám rád, v ktorej rôzne osobnosti hovoria o svojom vzťahu k hudbe. Na Rádio Regina dodáva Centrum hudby v pracovných dňoch relácie s rôznym a širokým žánrovým záberom. Našu produkciu možno počuť na Regine denne aj v reláciách o ľudovej a dychovej hudbe - zaznievajú tak žánre, ktoré okrem produkcie Centra hudby na Rádiu Regina nenájdete už azda v nijakom médiu na Slovensku. Centrum hudby od svojho vzniku prinieslo do programových štruktúr jednotlivých okruhov aj viac rokov absentujúce rozhlasové žánre, akým je najmä hudobný umelecký dokument - fíčer a hudobno-publicistický a hudobno-náučný program pre deti a mládež (Zvonkohra na Rádiu Devín), či popularizačno-náučnú reláciu o hudobnom umení pre dospelých (Malá veľká hudba na Rádiu Regina). Úsilie Centra hudby je posilniť aktuálnu reflexiu súčasného hudobného umenia, jednak aktuálnou publicistikou o dianí v slovenskej i svetovej hudobnej kultúre, jednak zaznamenávaním a následným redakčným spracovaním a odvysielaním kompletných koncertov, festivalov a iných významných hudobných podujatí.

Program pripravujú:

Iveta Betsa - (2004 – VŠMU v Bratislave – klavír, 2007 – Doktorát z hudobnej vedy na Fif UK v Bratislave). 2007 – vydala publikáciu z názvom Popularita ako fenomén hudobného umenia, Manipulácia s umelcom v hudobnom priemysle. V rozhlase pracuje od roku 2008 ako redaktorka Vážnej hudby. Pripravuje na Rádiu Devín Ars musicu, Hudobné momenty, Prelúdium, Poludňajší koncert, Musicu da camera, Koncert starej hudby.

Tomáš Boroš - (1971) (VŠP v Nitre a VŠMU v Bratislave- kompozícia a klavír) V rozhlase pracuje od roku 1995. Pripravuje na Rádiu Devín Ars musicu, Zvonkohru, Akcenty rezonancie a fíčre, na Rádiu Regina Malú veľkú hudbu.

Jozef Brisuda - (1949) V roku 1971 absolvoval Bratislavské štátne konzervatórium (kontrabas). Už v škole hrával na kontrabase a basovej gitare v rôznych kapelách, ako napríklad v orchestri Tatra Revue. Po absolvovaní vojenčiny vo Vojenskom umeleckom súbore pôsobil v rôznych bratislavských jazzových formáciách (Trio Gabriela Jonáša, kvarteto Ladislava Gerhardta, TOČR) a tiež v Nemecku, Rakúsku a Holandsku v hudobných divadlách a muzikáloch. V rokoch 1981 až 1983 vyučoval na konzervatóriu v Bagdade hral v miestnej Filharmónii. Po návrate do Bratislavy pôsobil jednu sezónu v Slovenskej Filharmónii. Od roku 1986 je zamestnaný v Slovenskom rozhlase ako hudobný redaktor. Tu vystriedal viacero postov, niekoľko rokov pôsobil v Rock FM Rádiu a tiež na hudobnej stanici Melódia. Jeho hudobná žánrová špecializácia je najmä jazz, ktorý prezentuje v reláciách ako Jazzový klub RD, Dnes večer jazz alebo Hudobné mosty. Popri práci hudobného redaktora a moderátora je naďalej aktívnym inštrumentalistom v rôznych bratislavských jazzových formáciách.

Ján Dúbravský - absolvent Vysokej školy múzických umení, nástup do Slovenského rozhlasu mu umožnil realizovať to, čo dávno chcel a vysníval si – hovoriť ľuďom a s ľuďmi o hudbe, hovoriť o hudbe prístupným, pomerne nekomplikovaným jazykom. Spolu s priateľom a kolegom Igorom Javorským sa mu darí približovať a k tomuto cieľu najmä v relácií Ars musica. Svoje ďalšie dve lásky – k súčasnej vážnej hudbe a k neobyčajnej rockovej hudbe napĺňa v ďalších dvoch reláciách Classica Nuova a Artrock. V jeho kompetencií sú ešte: Operný večer, ako aj komunikácia v rámci Európskej vysielacej únie.

Soňa Horňáková - Známa slovenská pesničkárka, hudobná redaktorka a moderátorka špeciálnych hudobných relácií zameraných na tzv. menšinové žánre, špeciálne na pesničkársku a alternatívnu hudobnú scénu širšieho žánrového obsahu. Sympatie poslucháčov si získala hlavne hudobno-slovnou reláciou Folkfórum, ktorú začala vysielať v roku 1999 na frekvenciách Rádio Rock FM (SRo).V knihe o folku, Folk na Slovensku (Hudobné centrum, Bratislava, vydaná 2007), sa o nej pochvalne zmieňuje aj renomovaný hudobný publicista, spisovateľ a pesničkár Miloš Janoušek: "Od roku 2002 do 2006 sa S. Horňákovej podarilo v rámci FF Live predstaviť reprezentatívny výber zo súčasnej domácej pesničkárskej scény." Soňa Horňáková a jej doterajšie pôsobenie v slovenských médiách:
1989-1991 (Slovenský rozhlas v Bratislave)
1991-2003 (Rádio Rock FM)
1998 (Rádio Twist v Bratislave)
2003-2006 (Rádio Devín)
2006 SRo v Bratislave, Centrum Hudby
Relácie hudobno-slovné: Rádio Slovensko Dnes večer folk, - pesničkárska a alternatívna hudobná scéna, aktuality nezávislých hudobných vydavateľstiev, prezentácia najnovších albumov zahraničnej a domácej alternatívnej hudobnej scény z katalógu sponzora relácie, Wegart.

Igor Javorský - absolvent Vysokej školy múzických umení, dlhoročný pedagóg na tejto inštitúcii, dnes sa usiluje rozdávať radosť z hudby na Rádiu Devín. Jeho krédom je, že každá hudba je vážna, pokiaľ je tvorená a vnímaná s posvätnou poctivosťou a nie len s cieľom materiálne zbohatnúť. V jeho kompetencii sú relácie Ars musica, Mytológia hudby, Poludňajšie operné koncerty, Operné večery, symfonické a komorné koncerty, moderovanie verejných projektov Rádia Devín alebo Centra hudby Slovenského rozhlasu, nedeľná hodinka sakrálnej hudby Musica sacra, Nedeľné matiné a Hudba kontinentov – koncert etnickej hudby, na ktorom spolupracuje so skvelým externým spolupracovníkom Janom Malým.

Ľuboš Kovačech - Pôvodne učiteľ Slovenského jazyka a Hudobnej výchovy (UMB Banská Bystrica, 1998), potom operný spevák (bas) (AU Banská Bystrica v triede prof. Boženy Fresserovej, 2001). Doktorát v oblasti teórie vyučovania Hudobnej výchovy (UMB B. Bystrica, 2000). Autorsky pripravuje a moderuje relácie Rádia Devín - Ars Musica, Štúdio mladých, Akcenty-rezonancie, Hudobný magazín a reláciu pre detského poslucháča Zvonkohra. Pre Rádio Regina autorsky pripravuje a moderuje reláciu o dychovej hudbe Kapela, hraj! Sleduje a publicisticky pokrýva udalosti v oblasti hudobnej kultúry na území stredného Slovenska. K jeho srdcovkám patrí klavírna hudba a opera.

Miroslav Lábsky - Vyštudoval Gymnázium v Komárne, kde navštevoval aj ZUŠ. Po maturite pokračoval v štúdiu na FFUK katedre Hudobnej vedy a Ľudovom konzervatóriu (odbor hra na husliach) v Bratislave. Po absolvovaní Magisterského štúdia pokračoval v štúdiu v Ústave Hudobnej vedy SAV. V Slovenskom rozhlase pracuje od roku 2008 ako redaktor a dramaturg. Venuje sa aj pedagogickej činnosti na ZUŠ v Seredi. Pripravuje na Radiu Devín Prelúdium, Poludňajší koncert, Musicu da Camera, Nočný koncert, Euroclassic notturno, Čo dnes počúva, Koncert starej hudby.

Samo Smetana - (1965) (pokrstený ako Samuel) sa narodil v Prahe rodičom, milovníkom, aktívnym interprétom a zberateľom folklóru, pochádzajúcim z Myjavy na západnom Slovensku (otec v mladosti hrával s legendárnym primášom Samkom Dudíkom a vydal zbierku ľudových piesní Na Myjave na rínečku). Od svojich 4 rokov žije v Bratislave. Vyštudoval hru na husliach na Konzervatóriu v Bratislave u prof. Albína Vrteľa. Ako huslista účinkoval v konzervatoriálnom komornom a symfonickom orchestri, a ako spevák v speváckom zbore. Počas štúdia v Nitre vo vysokoškolských folklórnych súboroch Ponitran a Zobor, študentskom divadle poézie a študentskom komornom speváckom zbore. Neskôr po skončení štúdia účinkoval v bratislavských folklórnych súboroch Gymnik, Ekonóm a Lúčnica a v profesionálnych telesách Ľudová hudba Miroslava Dudíka, Orchester ľudových nástrojov SRo a ako stály spoluhráč folkovej speváčky Zuzany Homolovej. S husličkami pochodil veľa krajín Európy a navštívil aj niektoré štáty Ázie, Afriky a Ameriky. Ako scenárista sa uplatnil pri príprave folklórnych festivaloch na Myjave, vo Východnej a na Terchovej a autorsky pripravoval cyklické televízne relácie Zahrajte mi takúto a Spieva celá rodina v STV. V súčasnosti ako huslista, spevák a príležitostný hráč na ďalšie nástroje (mandolína, drumbľa) spolu so Zuzanou Homolovou a jazzovo- bluesovým gitaristom Milošom Železňákom pôsobí v medzinárodne úspešnom world music zoskupení Trojka Zuzany Homolovej (v roku 2005 získali za CD "Tvojej duši zahynúť nedám" ocenenie Aurel v kategórii world music, na ktorom sa podieľal interpretačne a aj ako producent). Samo Smetana sa venuje aj rekonštrukcii autentických archívnych nahrávok a interpretačnému oživovaniu tradičných foriem slovenskej ľudovej hudby a spolu so svojou ľudovou hudbou Banda roots nahráva (CD Svet ľudových tancov 1. a 2.), účinkuje na koncertných podujatiach, tanečných workshopoch Tanečných domoch a festivaloch. Jeho Akustická worldmusic skupina Banda, ktorú založil v roku 2003, prezentuje slovenskú etnickú hudbu v modernom, originálnom spracovaní. Hlavná pracovná náplň Sama Smetanu je však autorská, dramaturgická, speakerská a redaktorská práca v Slovenskom rozhlase, kde pracuje od roku 1991 ako redaktor a dramaturg pre ľudovú hudbu v Centre hudby. Pripravuje relácie hlavne z oblasti autentického folklóru a etnológie, najmä pre okruh Rádio Regina, ale aj pre Rádio Devín a Rádio Patria. Dramaturgicky a producentsky sa podieľa na štúdiových nahrávkach a verejných koncertoch ľudovej hudby a world music, organizačne a odborne sa podieľa aj na príprave medzinárodnej súťaže nahrávok ľudovej hudby Grand Prix Svetozára Stračinu. V súčasnosti je jediným redaktorom Slovenského rozhlasu, ktorý sa špecializuje na ľudovú hudbu. Samo Smetana momentálne redakčne a autorsky pripravuje a moderuje tieto cyklické relácie: Klenotnica ľudovej hudby - dokumentárny cyklus mapujúci autentické hudobné prejavy, zvyky a ďalšie oblasti tradičnej ľudovej kultúry konkrétnych obcí Slovenska, redakčne, autorsky, Kapela hraj - cyklus hudobno-slovných relácií a verejných koncertov dychovej hudby, redakčne Rodostrom - Cyklus publicistických a hudobno-slovných relácií z oblasti etnológie, redakčne Hudobné mosty - Cyklus venovaný tradičnej a world music hudbe rôznych etník, redakčne, autorsky, Husličky z javora - Hudobná relácia zostavená z nahrávok ľudovej hudby, Kapelníci - Hudobná relácia zostavená z nahrávok dychovej hudby, Hudba národov - hudobná a hudobno-slovná relácia z oblasti ľudovej hudby rôznych etník.

František Strempek - (1957) Po ukončení štúdia Teórie kultúry na Katedre estetiky a vied o umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského nastúpil ako hudobný redaktor do Československého rozhlasu v Bratislave, v ktorom pracuje - s menšími prestávkami - do dnešných dní. V roku 1991 pomáhal s kolegami rozbehnúť Rock FM Rádio. Po niekoľkých rokoch, ktoré v ňom strávil ako moderátor prúdových relácii a hudobný redaktor špecializujúci sa na rockovú hudbu, prešiel niekoľkými reklamnými agentúrami ako stratég a copywriter, PR manažér a nakoniec ako media planner. Popri tom ako externista spolupracoval naďalej s Rock FM Rádiom, Rádiom Regina a Rádiom Slovensko. Po tejto odbočke v reklamnej brandži sa vrátil do Slovenského rozhlasu. V súčasnosti je redaktorom Centra hudby. Vysiela relácie Hudobné kalendárium a Hudobné mosty na Rádiu Regina, Espresso a Dnes večer Country na Rádiu Slovensko. a pripravuje Juke Box pre Devín. Popritom poskytuje servis hudobným dramaturgom a zvukovým majstrom týchto troch okruhoch a pracuje pre nich s hudobnými informačnými databázami a vysielacími audio aplikáciami.

Práve vysielame

Rádio Slovensko

Rádio Regina BA

Rádio Regina BB

Rádio Regina KE

Rádio Devín

Rádio Patria

Media SRo
mamtalent.sk