dot

rozhlas.sk

rozhlas.sk
Dnes je 26. 06. 2017

vyhľadávanie:

Centrum Archív

Poslaním Archívu je zhromažďovať, vytvárať, spracovávať, sprístupňovať a poskytovať dokumentárne a informačné zdroje pre tvorbu rozhlasového programu a zaisťovať všestrannú odbornú starostlivosť o archívne, prevádzkové fondy a zbierky písomných, notových, obrazových a zvukových dokumentov, ktoré Slovenský rozhlas vytvoril a sústredil za dobu svojej existencie.

Archív Slovenského rozhlasu je útvarom Slovenského rozhlasu organizačne začlenený do sekcie programu. Od 01. augusta 2006 tvorený tímom Zvukových a písomných dokumentov, knižnice, dokumentácie, digitálneho prepisového pracoviska a tímom Fonotéky.

Archív je odborným pracoviskom SRo, ktorému sú do archívnej starostlivosti zverené súbory správnych a programových písomností, zvukových dokumentov a iného dokumentačného materiálu archívnej povahy vzniknutého z činnosti SRo a jeho právnych predchodcov.

Archív centrálne zabezpečuje manipuláciu so všetkými druhmi nosičov informácií používaných v SRo, ich získavanie, evidenciu, skladovanie, obnovu a ich poskytovanie a distribúciu na vysielacie pracoviská. Spracováva archívne, zvukové, dokumentačné, knižničné fondy a notové písomnosti do počítačovej siete. Spravuje všetky archívne informačné databázy pre potreby redaktorov SRo a verejnosť.

Práve vysielame

Rádio Slovensko

Rádio Regina BA

Rádio Regina BB

Rádio Regina KE

Rádio Devín

Rádio Patria

Media SRo
mamtalent.sk