dot

rozhlas.sk

rozhlas.sk
Dnes je 26. 06. 2017

vyhľadávanie:

Verejné obstarávanie

Vysvetlenie Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania

Vec: Vysvetlenie Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
Užšia súťaž - Nákup motorových vozidiel vrátane zabezpečenia príslušných služieb
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 249/2010 dňa 31. 12. 2010 pod značkou 08366 - MUT a v Úradnom vestníku EÚ č. 2010/S 253 dňa 30. 12. 2010 pod značkou 2010/S 253-389521.


Kompletný dokument Vysvetlenie Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na stiahnutie (formát súboru PDF)

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

08366 - MUT
Vestník č. 249/2010 - 31.12.2010
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Formulár: Príloha č. 2 Podla nariadenia komisie (ES) c. 1564/2005
Druh postupu: Užšia sútaž.
Druh zákazky: Tovary.
Verejný obstarávateľ:
Kontaktné miesto: Slovenský rozhlas, Mýtna 1, P.O. Box 55, 817 55 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Bohumil Budský
Telefón: +421 257273212
Fax: +421 257273210
E-mail: bohumil.budsky@rozhlas.sk

Predmet zákazky: Nákup motorových vozidiel, vrátane zabezpečenia príslušných služieb.


Kompletný dokument Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na stiahnutie (formát súboru PDF)

Práve vysielame

Rádio Slovensko

Rádio Regina BA

Rádio Regina BB

Rádio Regina KE

Rádio Devín

Rádio Patria

Media SRo
mamtalent.sk