dot

rozhlas.sk

rozhlas.sk
Dnes je 26. 06. 2017

vyhľadávanie:

Prenájom

Parkovacie miesta

SLOVENSKÝ ROZHLAS, Mýtna 1, 817 55 Bratislava 15

ponúka záujemcom do nájmu 1 parkovacie miesto, ktoré sa nachádza vedľa hlavnej budovy SRo s prístupom zo Žilinskej ulice. Cena nájmu na základe dohody v zmysle Zák.č.18/96 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Informácie na tel. č. 02/57273644.

Kancelárske priestory - Benediktiho ul. 5

SLOVENSKÝ ROZHLAS, Mýtna 1, 817 55 Bratislava 15

ponúka záujemcom nájom väčšieho počtu kancelárskych priestorov v budove SRo v Bratislave na Benediktiho ul. 5, typy kancelárií: 15 m2, 30 m2.

Na poschodiach je spoločné sociálne zariadenie.

Cena za nájom kancelárskych priestorov bude stanovená dohodou v zmysle Zák.č.18/96 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Cenu za služby súvisiace s nájmom Slovenský rozhlas fakturuje paušálne, pričom vychádza z ceny stanovenej dodávateľmi týchto služieb.

Základné informácie Vám poskytneme na tel. č. 02/57273644, osobnú prehliadku kancelárskych priestorov je možné dohodnúť na tel. č. 02/57273635, alebo 0903 576 741, p. Chvostek.

Prenájom výstavných priestorov

Slovenský rozhlas ponúka možnosť prenájmu priestorov na poriadanie výstav.

Informácie možno získať:

Prenájom štúdií

Slovenský rozhlas ponúka možnosť prenájmu štúdií na nahrávanie ako aj na verejné podujatia:

  • Veľké koncertné štúdio (S1)
  • Malé koncertné štúdio (S2)
  • Komorné štúdio (S5)
  • Nahrávacie štúdiá (S4, S3)
  • priestory Átria a Tlačového centra

Informácie možno získať na hudobnom dispečingu:

Prenájom salónika

Slovenský rozhlas ponúka možnosť využitia salónika s príslušenstvom (vchod zo Žilinskej ul. - terasa) na usporiadanie rôznych spoločenských akcií (životné jubileá, svadby, promócie, kary), školení, prednášok, seminárov, prezentácií a pod.

Podmienky využitia salónika a cenník nájomného a služieb je možné získať na tel. č. 0903/576225, alebo 02/57273634 - p. Havlík

Objednávka salónika (formát Word)

Práve vysielame

Rádio Slovensko

Rádio Regina BA

Rádio Regina BB

Rádio Regina KE

Rádio Devín

Rádio Patria

Media SRo
mamtalent.sk